Viagra i Norge

Viagra er den første farmasøytiske medisinen i tablettform, som benyttes til å behandle mannlig erektil dysfunksjon av ulike årsaker. Preparatet er utviklet av det amerikanske selskapet «Pfizer». Den aktive ingrediensen i medikamentet er sildenafil. Fås i 25, 50 og 100 mg.

Virkningsmekanisme Stoffet gjenoppretter en sunn respons på seksuell stimulering. Den fysiologiske virkningen av stoffet på legemet skjer ved dens evne til å øke blodstrømmen til svamplegemenet. Virkningen kommer som følge av en potent og selektiv hemmer av cGMP-spesifikk fosfodiesterase type 5 (PDE5) i corpus cavernosum. Å øke konsentrasjonen av cGMP fører til avslapping av den glatte muskulaturen og øker blodstrømmen til penis, noe som gir normal ereksjon.

Den maksimale konsentrasjonen av medikament i blodet vil kunne detekteres 2 timer etter inntak. Absorberingskoeffisienten til Tadalafil er ikke avhengig av hvilken tid pa dognet det inntas, eller inntak av mat. Medikamentet skilles ut av kroppen, 2/3 via ekskrementene og 1/3 via urinen, halveringstiden til medikamentet er 18 timer.

Uttalelse Viagra er anbefalt for behandling av erektil dysfunksjon av ulike årsaker (psykologiske, kroppslige eller blandet) hos menn. Et stort antall kliniske forsøk viste at stoffet ikke har noen effekt på fertilitet. Det var heller motsatt, i tilfeller der mannlige fertilitetsproblemer gjorde par i fruktbar alder ufrivillig barnløse, kan Viagra være til hjelp.

Når må ikke medikamentet benyttes.

1. Viagra skal ikke brukes hos pasienter som får permanent eller er under midlertidig behandling med nitrater (medikament som benyttes til å behandle angina). Det kommer av evnen av den aktive bestanddel Sildenafil har til å øke den hypotensive virkningen til nitratpreparat.

2. Dersom man har hatt allergiske reaksjoner på Viagra.

3. Ikke beregnet til bruk av kvinner.

4. Barn og ungdom under 18 år.

5. Medikamentet må ikke benyttes de første seks månedene etter et hjerteinfarkt eller et hjerneslag.

Medikamentet bør brukes med forsiktighet hos pasienter med følgende tilstander:

1. Hos personer med anatomiske deformasjon av penis.

2. Blødningstendenser

3. Personer med hypertensjon.

Bivirkninger fra:

• Sentralnervesystemet: hodepine og søvnløshet

• Hjerte: rødming, svimmelhet

• Fordøyelsessystemet: kvalme, diaré, dyspepsi

• Åndedrettssystemet: nesetetthet.

Dosering

Dosering bestemmes av legen, og er individuelt for hver enkelt pasient. Den vanligste dosen er 50 mg daglig, men kan økes til 100 mg, som er den maksimale enkeltdosen. Hos eldre personer vil standard regime gjelde. Tabletten skal tas en time før forventet samleie. Viagra vil kun gi ereksjon når det er seksuell stimulering til stede. Medikamentet vil ikke føre til spontan ereksjon. Virkningen vil vanligvis komme 30 - 60 minutter etter oralt inntak og varer i 4-6 timer. Et større måltid vil kunne gi forsinket effekt av virkningen.

Overdose

Viagra skal kun tas en gang i døgnet. Det finnes ingen spesifikk motgift mot medikamentet. I tilfeller av overdose må det gis symptomatisk behandling. Hemodialyse (rensing av blod) i denne situasjonen vil ikke være effektivt ettersom Sildenafil er bundet fast til plasmaproteiner.

Interaksjoner med andre legemidler

Antacider påvirker ikke absorberbarheten av stoffet. Antimikrobielle medikamenter som erytromycin og ketokonazol gir langsom utskillelse av legemidlet. Bruk av Viagra mens du tar nitratmedikamenter er livsfarlig.

Farmasøytisk del

Viagra er produsert i form av tabletter som er blå med avrundet rombeform. Emballasjen består av en eller fire tabletter. De har to års holdbarhet. I Norge kan Medikamentet kjøpes fra nettapotek uten resept.

Utenresept videoer på YouTube - hvorfor kjøpe Viagra norge-viagra.html